Vi hjälper de som förföljs i Irak

Många av de uppåt 1,5 miljoner internflyktingarna i Irak nås inte av de mer storskaliga hjälpinsatser som görs, utan är helt beroende av att kyrkorna förmedlar mat och husrum. För att underlätta tillvaron för desperata familjer bistår PMU med matpaket och planerar för stöd till skolundervisning. Tält förmedlas också till flyktingar som tagit sig över gränsen till Turkiet.

k2dhpflh5mwwrgmnvcnr

– Vi flydde med fem minuters marginal. Vi trodde aldrig att de kurdiska soldaterna skulle ge upp. Vi tvingades fly så snabbt att jag varken fick med mig mina identitetshandlingar eller intygen om min utbildning. Jag undrar var världens ögon är.

Orden kommer från en ung kvinna som Juha Lehto, koordinator hos PMU:s finska systerorganisation Fida, mötte när han nyligen var på plats i Erbil, irakiska Kurdistan.

– Människor känner mindre fruktan för döden än för vad som kan hända deras fruar och döttrar, säger han. Man berättade om hur flickor så små som tre år, togs som slavar av IS, liksom hundratals kvinnor. Alla dessa berättelser var svåra att höra, situationen är verkligen hemsk. Denna kris kommer inte att vara över på länge.

Den enorma flyktingvåg som följt på IS framryckningar i norra Irak, skapar akuta behov av mat, vatten, sjukvård och härbärge. Människor tvingas ta sin tillflykt till skolor, övergivna byggnader och andra lokaler, eller finns utomhus under träd, broar och viadukter.

– PMU ger nu stöd med matpaket till 300 flyktingfamiljer genom Fida, och planerar ytterligare insatser för matdistribution och även för skolundervisning till barnen, berättar Lennart Nolvall, koordinator för PMU:s humanitära arbete.

Juha Lehto har besökt den största gruppen av tältflyktingar i stadsdelen Ankawa, och berättar att behovet av mat och mediciner är akut. Totalt finns där 1500 människor och varje tält rymmer 14 personer. Några sover utomhus. Han mötte bland annat en far och hans tre söner med familjer, som alla lyckades fly från Qaraqosh när de fick veta att IS närmade sig.

– De 14 som bor i tältet får dela på 4 ägg till frukost och en halv skål med soppa till middag. Ett av barnen har en ögonsjukdom och är i behov av vård.

I en annan familj saknas ännu en vuxen son och en treårig dotter, som tillfångatagits av IS. Pappan har efter en strapatsfylld resa lyckats ansluta sig till familjen.

Fidas samarbetspartner Assemblies of God i Erbil bistår varje månad 1200 familjer i Ankawa med mat. Församlingen har också hyrt en offentlig lokal för att kunna ge internflyktingar tak över huvudet, och det finns både sjuka och nyfödda barn bland dem som nu bor där.

Assemblies of God har också fått tillstånd av myndigheterna att öppna en skola och förbereder nu för lokaler och lärare. Behovet är akut, eftersom det finns 3000 barn i skolåldern bland internflyktingarna, som i dagsläget inte får någon undervisning.

– Ankawa har räddats från katastrof genom att kyrkorna så många gånger öppnat sina dörrar för flyktingarna, säger Juha Lehto. Hela församlingen är engagerad i volontärarbetet.

Förutom stödet till dessa insatser förmedlar PMU hjälp till tält för familjer som flytt över gränsen till Turkiet, till städerna Silopi och Sirnak. Samarbetspartner är Turkiska Evangeliska Alliansen.

Ge en gåva på plusgiro 90 00 50-6

För mer information kontakta Noomi Lind, noomi.lind@pmu.se 08-608 96 38, eller Lennart Nolvall, lennart.nolvall@pmu.se, 08-608 96 21
PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete) är en av Sveriges större biståndsorganisationer och är de svenska pingstförsamlingarnas biståndsorgan. Organisationen arbetar tillsammans med lokala församlingar i cirka 165 projekt i cirka 40 länder.

Kommentera

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>