Internationellt

Afrika
Maria Thoren och Marie Knutsson besökte en av våra samarbetspartner i Afrika 2007.

Internationell verksamhet

Vilhelminaborna i Pingstkyrkan har alltid arbetat internationellt genom anställda i olika länder och genom att stödja hjälpprojekt. Till exempel i:

Argentina, barnhem i Tartagal.

 Etiopien, Hanna Dahlkvist.

 Indien/Pakistan, IBRA, Bo Lundin IBRAS hemsida

 Indien, 3 evangelistfamiljer

 Karelen, förbönsområde

– Mellanöstern, Aktion Ibrahim, Eber Wikström.

 Niger, Fam. Miriam och Nils-Börje Börjesson

 Tanzania, pastor Joshua Lugendo Dar Es Saalam

– Bibelskolor och missionärsbarnens skolor

Det internationella samarbetet betalas av medlemmarnas gåvor, vinst från second hand-butiken och SIDA genom PMU Interlife. PMU:s hemsida