Twitter

PingstVMA: Rolf talar om att välja rätt väg framåt. Guds tankar är högre än våra tankar. Han citerar Dag Hammarsköld om att lyfta blicken. #Gudstjänst

via http://twitter.com/pingstVMA

Twitter

PingstVMA: Rolf Söderberg talar efter allsång med ”O store Gud”. Han tackar teamet å Vlhelminas vägnar. Och hoppas på nytt team i höst. #Gudstjänst

via http://twitter.com/pingstVMA

Twitter

PingstVMA: Efter mera körsång talar Knut Isaksson till teamet och uttrycker sin tacksamhet å Doroteas vägnar. De får också välsignelse. #Gudstjänst

via http://twitter.com/pingstVMA

Twitter

PingstVMA: Teamledaren Elin Almqvist tackar församlingarna för förtroende och generositet. Hon understryker kärlekens nödvändighet. #Gudstjänst

via http://twitter.com/pingstVMA

Twitter

PingstVMA: Efter sång av Pingstkören i södra Lappland kommer teamet upp och var och en berättar om sitt år och tackar för sig. #Gudstjänst

via http://twitter.com/pingstVMA

Twitter

PingstVMA: Elisabet som haft hand om teamet i Åsele läser Bibeln och sammanfattar sin erfarenhet av det. #Gudstjänst

via http://twitter.com/pingstVMA

Twitter

PingstVMA: Ca 70 personer har samlats i Åsele pingstkyrka. David Häggblad leder mötet som börjar med allsång ”Den blomstertid”. #Gudstjänst

via http://twitter.com/pingstVMA

Twitter

PingstVMA: 30 personer är med på bussen till Åsele för dagens #Gudstjänst .

via http://twitter.com/pingstVMA

Twitter

PingstVMA: Barnens egen dag. Just nu i Pingstkyrkan. http://t.co/Pv8yYY0lrq

via http://twitter.com/pingstVMA

Twitter

PingstVMA: Beslöt skänka 2000 kr till Vilma assyl från Secondhand. Mötet avslutas med fika. #Gudstjänst

via http://twitter.com/pingstVMA