Mammornas vår

Bristerna i mödrahälsovården leder till att närmare 300 000 kvinnor och sex miljoner barn dör varje år. Och 99 procent av dödsfallen sker i låginkomstländer. Miljontals mödrar och barn får också svåra sjukdomar eller skador.

PMU lyfter från mars-maj åter rätten till mödrahälsovård, och pengar samlas in till arbete i DR Kongo och […]