Brutala våldtäkter mot barn Kongo

Namnlöst-1
Gynekologen och människorättskämpen Denis Mukwege i DR Kongo.

Denis Mukwege som vi stött med pengar från Secondhand larmar:
– Jag har inte sett något så ohyggligt sedan 2004. Barnen kommer till sjukhuset med extremt svåra skador, säger Dr. Denis Mukwege, chefläkare vid Panzisjukhuset i Bukavu, Kongo.

Enligt uppgifter från Panzisjukhuset har nio barn i åldrarna ett och ett halvt till tolv år utsatts för extremt grova våldtäkter i provinsen Sydkivu, sedan början av maj 2013. Barn rövas bort från sina hem, utsätts för grov våldtäkt och överges. Två unga flickor har dött efter dessa omänskliga handlingar. Andra har svåra gynekologiska skador.

Överlevande har remitterats av lokala vårdcentraler till Panzisjukhuset, vars vård av patienter som utsatts för sexuellt våld stöds av biståndsorganisationen PMU. Barnen får nu kvalitativ medicinsk och psykosocial vård. Polis som utreder fallen har tillsammans med chefsåklagarämbetet i Uvira startat en rättsprocess. Tre av de misstänkta gärningsmännen är i förvar, varav två har erkänt sina brott, enligt poliskällor.

– Mobila domstolar finns på plats i rimlig tid för att ge rättvisa åt offren, ställer brottslingarna till svars och fästa ljuset på de som ligger bakom dessa grymheter, framhåller doktor Denis Mukwege.

Niclas Lindgren, direktor för PMU, är bedrövad över de fruktansvärda nyheterna:

-De fasansfulla handlingar dessa barn utsatts för går inte att förstå. Sverige och EU bör uppmana landets regering än tydligare att på alla sätt verka för en ökad rättssäkerhet för sin befolkning.

-Som representant för ett aktivt civilsamhälle i Sverige, vill PMU visa på solidaritet med Kongos befolkningen genom vårt arbete på Panzisjukhuset. PMU har funnits på plats före den akuta situationen, vi finns nu mitt i och kommer att stanna kvar i framtiden för att bistå med vård till utsatta grupper. Deras levnadsöden får inte gå obemärkta förbi. Sverige måste få veta vad som faktiskt sker för att vara en del av lösningen, avslutar Niclas Lindgren.

Läs mer om PMU:s arbete vid Panzisjukhuset och i DR Kongo här 

PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete) är en av Sveriges större biståndsorganisationer och är de svenska pingstförsamlingarnas biståndsorgan. Organisationen arbetar tillsammans med lokala församlingar i cirka 165 projekt i cirka 50 länder.

Kommentera

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>